FANDOM


Old-new

Нешто повеќе за традиционални медиуми, нови медиуми, социјални медиуми, блогери и нивната меѓусебна врска и влијание.

Традиционални медиумиEdit

Масовните медиуми играат клучна улога во поврзувањето на поединците со светот. Имаат способност да стигнат до широка публика со силни и влијателни пораки кои влијаат врз општеството. Старите медиуми биле влијателни во секојдневниот живот на луѓето и нивните рутини. Масовните медиуми имаат најмалку три важни улоги: да информираат, да едуцираат и да влијаат на мислењето. Овие посебни карактеристики на традиционалните медиуми се предизвикани од новите медиуми, што означува промена на навиките на публиката.

Масовните медиуми им овозможуваат на луѓето да учествуваат во настани и да бидат во интеракција со заедници на долги дистанци. Весници го донеле надворешниот свет во домовите. Нивната содржина им обезбедува на читателите да се зборуваат за нешто и неколку дена. Традиционалните медиуми служеша како придружник, но и како важен извор на информации за публиката.

Се ова функционирало се до пред една деценија, кога новите медиуми се појавија со сите предности на технолошките иновации.Нови медиумиEdit

Ова треба да биде златната доба за нови медиуми. Имаме технологија и имаме професионалци да овозможат висок квалитет на услуги. Имаме голем глад меѓу луѓето за сигурени, навремени и корисни информации. Добредојдовте во револуцијата! Со појавата на радиото и телевизијата, околу нив во вечерните часови луѓето се собирале да ги слушаат и гледаат популарните програми. Како што расте довербата во медиумите, кризата е поголема но и притаена. Притисоците за повеќе канали и поголем избор се огромни. Како резултат на тоа, некои културни вредности полека исчезнуваат. Малку е изненадувачки што потоа расте дебатата за тоа како да се врати квалитетот назад во традиционалните медиуми и да се ограничи влијанието на повеќе моќната елита. Аргументот е дека медиумскиот пазар сам по себе не може да се заштити од плурализмот и разновидноста, а луѓето имаат потреба од сервиси за информации надвор од пазарот.

Сега, брзо развивачката технологија ја поттикнува информатичката револуција. Новите медиуми, дигиталното емитување и интернетот ги надминуваат ограничувањата на аналогниот свет и го ослабуваат притисокот на државните платформи. Природата на односот помеѓу емитувачите и нејзината публика се менува. Нови медиуми во оваа информациска возраст обезбедува брзи, информативни, интелигентни, интерактивни платформи за дискусија и дебата.

Новите медиуми е во суштина се сајбер култура со модерна компјутерска технологија, дигитални податоци контролирани од страна на софтвер и најновите брзо развивачки комуникациски технологии. Повеќето технологии опишани како "нови медиуми" се дигитални и често имаат карактеристики да бидат поврзувачки, густи, компресибилни, интерактивни и непристрасни. Примери се интернетот, веб-страниците, компјутерска мултимедија, игрите и слично. Младите луѓе се привлечени со лесниот начин на добивање на информации од интернет базирани терминали или мобилни телефони, кои им даваат информации по нивен избор во секое време, насекаде.

Интернет блоговите, порталите за вести и онлајн вестите, Фејсбук, youtube, па дури и на кратките текстуални пораки (SMS), сите се нови медиуми. Модерната револуција им овозможува на сите да станат новинари со малку трошоци и со глобални достигнувања. Ништо како ова досега не било можно порано. Ние сме сведоци за појавата на глобалната култура, во која информациите и пристапот до нив ќе биде фактор што го одредува начинот на кој моќта и просперитетот ќе продолжат. Тоа е глобален систем кој ги надминува националните граници и институциите и им овозможува на луѓето да се стекнат со знаења со притискање на неколку копчиња (на нивните компјутери се разбира).

Појавата на блогови е одраз на свеста на општеството за важноста на ширењето на информации. За жал, оваа "слобода" има обезбедено простор за манипулација од страна на неодговорни корисници. Ваквата ситуација доведува до тешко прашање. Искушенијата и страдањата создадени од новите медиуми имаат влијание врз општеството и нацијата. Последиците се одразуваат и во размислувањето на луѓето. Професор на медиумски студии вели дека новите медиуми се како "нова доверба" која ги преминува сите граници на политиката, економијата и религија. "Тие се прифатени од речиси сите луѓе во светот", изјавува тој. Новите медиуми имаат огромно влијание врз помладата генерација како што се ИТ-заинтересираните и имаат "потреба да знаат".

Социјалните медиуми и блогериEdit

Содржината и кредибилитет се важни за блогерите кои имаат создадено голем број на следбеници, бидејќи луѓето ги сметаат за најверодостојни. Со блогирањето, сè се снима на некој начин. Многу блогери имаат врски со печат или тие можат да бидат новинари на свој начин, а некои дури може да бидат и политичари. Блогерите се влијателни, без разлика дали ни се допаѓа тоа на нас или не и тие ја имаат моќта и влијанието. Појавата на овие нови медиуми е тесно поврзана со помладата генерација. Направените студии покажуваат дека токму тие поминуваат и по 16 часа неделно на интернет. Исто така е покажано дека само 23% од читателите веруваат во коментари во блогови. Тоа би било мудро за помладата генерација да се биде селективен со она што се нуди на интернет.

ЗаклучокEdit

Старото е злато, но тоа не значи дека новите измени треба да се занемаруваат или дури отфрлаат. Треба да се прошири покриеноста на емитување, да се подобрат услугите за јавноста, да се зголеми придонесот во новите медиуми и да се обезбедат уште подобри услови за сите корисници.

Потенцијалот за зголемување пристапноста на корисниците од целиот свет мора да биде истражена и експлоатирана. Во исто време, поддршка мора да се даде на сите создавачи на содржини. Истражувањето на ‘пазарот’, исто така, треба да е разновидно. Конечно, најдобрите практики треба да се донесат со евалуацијата на сегашните интернет стандарди и веб развојот.